Utbyggingen på Farøy - illustrasjoner

Farøy Vel har fått laget illustrasjoner av den planlagte utbyggingen på Farøy. Farsund byforening mener forslaget er svært uheldig for Farøy og byen. Vi mener bl.a det må reguleres inn næring, da forslaget slik det nå foreligger, med kun leiligheter, er veldig privatiserende og vil hindre  fremtidige utviklingsmuligheter for Farøy brygge. Vi mener at det bør bygges lavere, og mindre massivt, med flere allmenninger og frigjorte arealer for fremtidig utvikling. Farøy er byens solside, og byens utsikt. Vi ønsker en utbygging som tar hensyn til både naboene på Farøy og byen for øvrig. Under er illustrasjoner og bilder av Farøy slik det ser ut i dag og slik det vil se ut hvis dagens planer går igjennom. Takk til Farøy Vel for lån av bilder (trykk på bildet for større versjon).

I dag

Planlagt utbygging

I dag

Planlagt utbygging