Farsund byforenings styre 2018

Ny leder i Farsund Byforening 
Gunhild Pedersen trekker seg som leder i Farsund Byforening. 
Gøril Onarheim (vara) trer inn som leder frem til årsmøtet i februar 2019

Styret valgt på årsmøtet for 2017:
Gunhild Pedersen - leder
Siv Sandnes - nestleder
Lisa Brøvig - kasserer
Gøril Onarheim - styremedlem
Jan Gunnar Skjeldsøy - styremedlem
Tore Torson Galdal - styremedlem
Andrea Bergh Pettersen - styremedlem
Christine Aunevik - styremedlem