Styret valgt på årsmøtet i februar 2017:

Gunhild Pedersen - leder

Andrea B. Pettersen - styremedlem og referent
Jan Gunnar Skjeldsøy - styremedlem og byggesaksbehandler
Lisa Brøvig - styremedlem og kasserer
Tore Torson Galdal - styremedlem
Finn Roy Høyland - vara
Christine Aunevik - vara

 

Ingvild Koksvik administrerer  byforeningens nettsider.