Farsund byforenings styre 2018:

Gunhild Pedersen - leder
Siv Sandnes - nestleder
Lisa Brøvig - kasserer
Gøril Onarheim - styremedlem
Jan Gunnar Skjeldsøy - styremedlem
Tore Torson Galdal - styremedlem
Andrea Bergh Pettersen - styremedlem
Christine Aunevik - styremedlem
 

 

Ingvild Koksvik administrerer  byforeningens nettsider.