Trappebyen Farsund

 

Kart over byens trapper

Kart over byens trapper

Trappegater

1. Trappegate ”Snarveien”: Havneheia - Havnegaten
2. Trappegate: Havnegaten – Skougaardsgaten (Obs: øverste del kanskje privat)
3. Trappegate ”Sikksakkveien”: Skougaards gate – Varbak gaten
4. Trappegate ”Skoletrappan”: Gabriel Lunds gate - Varbak gaten
5. Trappegate ”Skoletrappen”: Varbak gaten – Skougaards gate (Solbakken)
6. Trappegate ”Trappegaten”: Eilert Sundt vg skole - Verven
7. Trapp i smauet til bakken i Storgaten
8. Trapp Gåseholmen: enden av broen over til Gåseholmen
9. Trappegate ”Kontanttrappa”: Strandgaten – Theis Lundegaards gate
10. Trappegate Eilertsbakken: Theis Lundegaards gate - Strandgaten
11. Trapper i Byparken/familien Lund sin gravplass
12. Trapp ”Skammens trapp”: fra Kirkegaten – gravlunden Råstad Løkke
13. Dobbel trappegate: Hejdesgate
14. Trapp: fra Brogaten til Vestersiden
15. Trapp: opp til Møllehaugen
16. Trapp: bak Backes Bu – rundkjøringen
17. Trappegaten ”Kattestien”: Lyngdalsveien - Farøyveien 

  • Sum antall trinn totalt i disse 17 trappene er 577 trinn.
  • Trapper i det offentlige rom i Farsund som har en transport/snarveifunksjon.
  • "Trappegate" betegner trapper, gjerne i kombinasjon med sti og/eller åpne partier, som binder sammen to gater.
Farsund ligger i skråningen under Varbak. Byen er bakkete og har derfor av praktiske grunner en fantastisk serie med trapper: korte og lange, med og uten flate partier mellom. Byen har opp mot 20 trapper i det offentlige rom og antall trinn summerer seg til over 500! Eget kart over trappene finnes på Turistkontoret. Den eldste trappen antas å være fra ca. 1785 og finnes på øvre kirkegård, langs militærveien fra 1777. Den kalles ”skammens trapp”, fordi den er laget for de ”urene” som i forbindelse med begravelse ikke fikk bli båret inn på kirkegården gjennom de vanlige portene. Disse var kun for de som hadde mottatt dåp. Skammens trapp skulle sikre at kister med kjeltringer og ikke døpte og konfirmerte skulle ha en vanskelig og ukomfortabel adkomst til kirkegården.
— www.visitnorway.com/no/reisemal/sorlandet/farsund-og-lista