BYGNINGSVERNPRISEN

bygningsvern

1. Utdeles én gang i året. Utdeling skjer på årsmøtet.

2. Prisen tildeles kun hus som kommer inn under den gamle bykjernen ifølge bygrensen fra 1903. Grovt sett innebærer det husene fra og med Sundsodden, husene under Varbakk og ned til Listerveien (Sundestranda). Samt Farøy, Gåseholmen og Engøy. 

3. Prisen er en kobberplate med Byforeningens emblem og med følgende tekst: Bygningvernsprisen … (årstall)

Design og utførelse ved Tore Larsen. Motivet er tegnet av Reidar Rudjord.

Byforeningen vil gjerne medvirke til å rette oppmerksomheten mot det positive som skjer når det gjelder å bevare særpreget i våre omgivelser.

Meningen er å fremheve eksempler som viser hvordan det kan gjøres når man skal i gang med større eller mindre reparasjoner eller oppussing av eldre hus.

 

Bygningsvernprisen 2016

Bygningsvernprisen for 2016 gikk til Ingeborg og Petter Andrup sitt hus i Farøyveien 13. De har gjort en god jobb med å ta vare på samt tilbakeføre små, men viktige detaljer i tidligere byggeskikk. Prisen er hovedsaklig gitt på eksteriør, men vi er også interessert i det innvendig arbeidet når det er gjort grep for å ta vare på det opprinnelige.

 

Bygningsvernprisen 2015

Bygningsvernprisen for 2015 gikk til Brøvig Rederi sitt bygg i Havnegaten fra 1950. Kontorbygget er godt bevart og gjennom detaljer, møbler, interiør og utsmykking er det et autentisk uttrykk for både rederiets og norsk sjøfartshistorie. Da bygget ble tatt i bruk i 1950, kunne man lese i Farsunds Avis at det var et av de vakreste private administrasjonsbygg i hele landet. Det har alltid vært markert som et av de flotteste kontorbyggene i byen. 

 

Bygningsvernprisen 2014

Bygningsvernsprisen for 2014 ble utdelt på Farsund Byforenings årsmøte 25. februar 2015. Prisen ble denne gangen tildelt to bygg som er svært gode eksempler på den funksjonalistiske retningen i Farsund, men også nasjonalt: Skougaards gate 10 og Lyngdalsveien 7. Gjennom oppussing, restaurering og vedlikehold har eierne tatt vare på originale detaljer og husets identitet på en svært god måte. 

Skougaards gate 10. Foto: Jan Gunnar Skjeldsøy

Skougaards gate 10. Foto: Jan Gunnar Skjeldsøy

Erik og Berit Bogaard, Skougaards gate 10
«House Lundegaard», tegnet av arkitekt Olav Endride Slatto og bygget i 1936, har de typiske trekk som karakteriserer den funksjonalistiske tankegangen som oppstod i tyskland i tyveårene. Disse funksjonalistiske trekkene kan man se gjennom husets kubistiske form, det at alle rom får lys inn fra to sider, og at det er en sammenhengende trapp som går fra nederste etasje helt til øverste.  Slette fasader av ferdigarmert betong og horisontale vindusbånd er karakteristiske trekk sammen med god bruk av dagslys og en gjennomarbeidet fargebruk. Byforeningen mener at Bogaard fortjener en påskjønnelse siden de gjennom en årrekke har tatt vare på husets identitet gjennom en gradvis istandsetting som ivaretar originale detaljer både utvendig og innvendig.

Lyngdalsveien 7. Foto: Instagram/@sirioreelle

Lyngdalsveien 7. Foto: Instagram/@sirioreelle

 

Bjørn og Siri Elle, Lyngdalsveien 7
Huset ble oppført i 1939 og bygd om av arkitekt Thilo Schoder i 1954. Schoder tegnet flere bygg her i Farsund i etterkrigstiden og er kjent for mange. Han hadde sin utdannelse fra Tyskland og var kjent med periodens karakteristiske trekk. Huset i Lyngdalsveien er en skatt innvendig og arkitekten har gjort en spesielt god jobb med de mange plassbygde interiørløsningene, som er godt ivaretatt av husets nåværende eiere. Elle har bevart husets hvite farge, de mange teakvinduene og beholdt skifertaket, som er en av Farøys viktigste fellesnevnere. 

 

 

 

 

Fra avisen Lister 28.02.2015

Fra avisen Lister 28.02.2015

 

mottagere av Bygningsvernprisen:

2016: Ingeborg og Petter Andrup, Farøyveien 13

2015: Brøvigs kontorbygg, Havnegaten 29

2014: Bjørn og Siri Elle, Lyngdalsveien 7, og Erik og Berit Bogaard, Skougaards gate 10

2013: Elin Salvesen og Arthur Lundegaard, Havnegaten 13

2012: Anne Bente og Harald Kjærre, Storgaten 13a

2011: Kari Stokstad, Inger Sundts gate 4

2010: Finn Roy Høyland, Vestersiden 11

2009: Anne Paulsrud, Theis Lundegaards gt. 7

2008: Fylkeskommunen - Eilert Sundt Videregående skole

2007: Mariann og Gunnar Berstad, Storgaten 15B og Sten Hugo Sanden, Storgaten 17

2006: Anne Ki og Helge Abrahamsen, Kirkegaten 1

2005: Eva Storm Johansen og Thor Johansen, Strandgaten 2

2004: Margaret og Mardon Bjørndal, "Sanketeina" Vestesiden

2003: Margit og Kjell Ore, Havnegaten 1

2002: Reidun og Jan Erling Nakkestad, "O Lehnes Hus", Theis Lundegaardsgate 5

2001: Ingen kandidater

2000: Diplom til Anne og Oddvar Hauge, "Slevdals hus" ved Vanse kirke

2000: Gro Langaker, "Fintlands hus"

1999: Andreas B. Salvesen, Sjømannshjemmet i Havnegaten 31

1998: Richard Ivar Buch, Brogaten 2

1997: Eva og Arnfinn Pettersen, Kirkegaten 8

-----------------

1987: "Johnemann barber", Storgaten 3. Farsunds nest eldste hus

1986: Øyvind Berven, Skougaardsgate 1

1985: Otto Ertzeid, Strandgaten 14

1984: Helene og Nils Evanger, Eikvåg

1983: Farsund Kommune, Distriktslegekontoret i Vanse

1982: Inger og Christian Reymert, Farsund Bokhandel

1981: Marie Jølle, Storgaten 20