FOLKEMØTE TORSDAG 5. APRIL - OPPROP

Farsund Byforening, Allgrønn. Intbau og Farøy Vel inviterer til folkemøte om en helhetlig byplan for Farsund, torsdag 5. april kl 18.00 i aulaen på Eilert Sundt. Vi har invitert Erling Okkenhaug, ivrig debattant innenfor stedsutvikling, som mange kjenner fra programmet "Sørlandsrefseren". Det er i den forbindelse opprettet en egen nettside med masse informasjon om Farsund og stedsutvikling: www.farsundplan.no 

Farsund Byforening har også opprettet et opprop for en helhetlig byplan: Skriv under: https://www.opprop.net/det_bor_utarbeides_en_helhetlig_og_gjennomtenkt_byplan_for_farsund_sentrum#form

folkemote-plakat.JPG

Åpent møte om Farøy brygge 21. august

Farsund Byforening og Farøy Vel inviterer alle interesserte til åpent møte om utbyggingen av Farøy, mandag 21. august kl 18.00 i aulaen på Eilert Sundt. Arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn er invitert til å reflektere rundt byutvikling, byidentitet og Farøy brygge, og det åpnes for debatt rundt utviklingen av Farøy. 

Vel møtt!

Velkommen inn i Eplehagen

Litt nye blomster på plass i eplehagen... Lavendel, roser og georginer. Eplekart på trærne. Snart blir gjerdet malt også, og så får vi håpe gresset gror seg godt til etter hvert. Uansett ønsker vi velkommen inn!

Byforeningen om utbyggingen på Farøy

Farsund Byforening uttaler seg om den planlagte utbyggingen på Farøy i dagens utgave av Lister: Byforeningen er positive til utvikling av Farøy, men mener at utbyggingen må være i tråd med byggeskikken i byen, som i stor grad preges av eldre trehusbebyggelse. Vi mener også at den ikke må skjule den flotte villarekken bak. Videre bør det også være innslag av næring på Farøy. Marin Elektro og det gamle fiskemottaket er i dag de eneste sporene igjen av Farsunds lange sjøfartshistorie i sentrum. Farøy er også solsiden av byen. Her er det store muligheter! En blanding av boliger og næring, med flere allmenninger og frigjorte arealer som kan skape muligheter senere, er vårt ønske for Farøy.

Har du tilgang til avisen, kan artikkelen leses her: http://www.lister24.no/nyheter/-Hva-er-god-byutvikling-47678b.html

 Faksimile fra Lister 21.06.2017

Faksimile fra Lister 21.06.2017