Dikt

Farsund vor by (1932)
Nordsund bro (Jan Kabel/Olav Saanum, 1930)
Velkommen til Farsund (Thales Johnsen, 1934)
Våre sommergjester (Thales Johnsen, 1934)
Til den gamle gartner (Sigvald Nyvold, 1933)
Dikt til 17. mai (Søster Ingerid, 1931)
En hilsen til min fødeby ("En ung Farsunds-gut i Amerika", 1928)
Farsund (Olav H. Drønen)
Prestøy (Drønen)
Trond Evenstad dikt