Åpent møte om Farøy brygge 21. august

Farsund Byforening og Farøy Vel inviterer alle interesserte til åpent møte om utbyggingen av Farøy, mandag 21. august kl 18.00 i aulaen på Eilert Sundt. Arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn er invitert til å reflektere rundt byutvikling, byidentitet og Farøy brygge, og det åpnes for debatt rundt utviklingen av Farøy. 

Vel møtt!

Utbyggingen på Farøy - illustrasjoner

Farøy Vel har fått laget illustrasjoner av den planlagte utbyggingen på Farøy. Farsund byforening mener forslaget er svært uheldig for Farøy og byen. Vi mener bl.a det må reguleres inn næring, da forslaget slik det nå foreligger, med kun leiligheter, er veldig privatiserende og vil hindre  fremtidige utviklingsmuligheter for Farøy brygge. Vi mener at det bør bygges lavere, og mindre massivt, med flere allmenninger og frigjorte arealer for fremtidig utvikling. Farøy er byens solside, og byens utsikt. Vi ønsker en utbygging som tar hensyn til både naboene på Farøy og byen for øvrig. Under er illustrasjoner og bilder av Farøy slik det ser ut i dag og slik det vil se ut hvis dagens planer går igjennom. Takk til Farøy Vel for lån av bilder (trykk på bildet for større versjon).

I dag

Planlagt utbygging

I dag

Planlagt utbygging

Velkommen inn i Eplehagen

Litt nye blomster på plass i eplehagen... Lavendel, roser og georginer. Eplekart på trærne. Snart blir gjerdet malt også, og så får vi håpe gresset gror seg godt til etter hvert. Uansett ønsker vi velkommen inn!

Byforeningen om utbyggingen på Farøy

Farsund Byforening uttaler seg om den planlagte utbyggingen på Farøy i dagens utgave av Lister: Byforeningen er positive til utvikling av Farøy, men mener at utbyggingen må være i tråd med byggeskikken i byen, som i stor grad preges av eldre trehusbebyggelse. Vi mener også at den ikke må skjule den flotte villarekken bak. Videre bør det også være innslag av næring på Farøy. Marin Elektro og det gamle fiskemottaket er i dag de eneste sporene igjen av Farsunds lange sjøfartshistorie i sentrum. Farøy er også solsiden av byen. Her er det store muligheter! En blanding av boliger og næring, med flere allmenninger og frigjorte arealer som kan skape muligheter senere, er vårt ønske for Farøy.

Har du tilgang til avisen, kan artikkelen leses her: http://www.lister24.no/nyheter/-Hva-er-god-byutvikling-47678b.html

Faksimile fra Lister 21.06.2017

Faksimile fra Lister 21.06.2017