Åpent møte om Farøy brygge 21. august

Farsund Byforening og Farøy Vel inviterer alle interesserte til åpent møte om utbyggingen av Farøy, mandag 21. august kl 18.00 i aulaen på Eilert Sundt. Arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn er invitert til å reflektere rundt byutvikling, byidentitet og Farøy brygge, og det åpnes for debatt rundt utviklingen av Farøy. 

Vel møtt!

Utbyggingen på Farøy - illustrasjoner

Farøy Vel har fått laget illustrasjoner av den planlagte utbyggingen på Farøy. Farsund byforening mener forslaget er svært uheldig for Farøy og byen. Vi mener bl.a det må reguleres inn næring, da forslaget slik det nå foreligger, med kun leiligheter, er veldig privatiserende og vil hindre  fremtidige utviklingsmuligheter for Farøy brygge. Vi mener at det bør bygges lavere, og mindre massivt, med flere allmenninger og frigjorte arealer for fremtidig utvikling. Farøy er byens solside, og byens utsikt. Vi ønsker en utbygging som tar hensyn til både naboene på Farøy og byen for øvrig. Under er illustrasjoner og bilder av Farøy slik det ser ut i dag og slik det vil se ut hvis dagens planer går igjennom. Takk til Farøy Vel for lån av bilder (trykk på bildet for større versjon).

I dag

Planlagt utbygging

I dag

Planlagt utbygging

Velkommen inn i Eplehagen

Litt nye blomster på plass i eplehagen... Lavendel, roser og georginer. Eplekart på trærne. Snart blir gjerdet malt også, og så får vi håpe gresset gror seg godt til etter hvert. Uansett ønsker vi velkommen inn!

Byforeningen om utbyggingen på Farøy

Farsund Byforening uttaler seg om den planlagte utbyggingen på Farøy i dagens utgave av Lister: Byforeningen er positive til utvikling av Farøy, men mener at utbyggingen må være i tråd med byggeskikken i byen, som i stor grad preges av eldre trehusbebyggelse. Vi mener også at den ikke må skjule den flotte villarekken bak. Videre bør det også være innslag av næring på Farøy. Marin Elektro og det gamle fiskemottaket er i dag de eneste sporene igjen av Farsunds lange sjøfartshistorie i sentrum. Farøy er også solsiden av byen. Her er det store muligheter! En blanding av boliger og næring, med flere allmenninger og frigjorte arealer som kan skape muligheter senere, er vårt ønske for Farøy.

Har du tilgang til avisen, kan artikkelen leses her: http://www.lister24.no/nyheter/-Hva-er-god-byutvikling-47678b.html

Faksimile fra Lister 21.06.2017

Faksimile fra Lister 21.06.2017

"Parkeringsmøtet" på Husan

Her kommer et kort resymé av det viktigste som kom fram under "parkeringsmøtet" på Husan:
Lister skrev i referatet at et tredvetalls mennesker var til stede. Det var nok i overkant. Muligens var det et åpent møte, men det var i all hovedsak representanter for handelsnæringen i sentrum som fylte plassene. Møtet bar da også preg av det, og det var kundenes parkeringsproblemer som kom til å dominere møtet. Dessuten ble vanskelig bostedsparkering for de fastboende i sentrum tatt opp. Det er tydelig at butikkeierne i gamle sentrum føler konkurransen fra AmfI med gode parkeringsfasiliteter.
De aller fleste parkeringsplassene i bykjernen er skiltet med tidsbegrensning, men dette blir i liten grad respektert. Jeg spurte ordføreren om hvor mangebøter det var skrevet ut siste året. Lokalavisen har jo gjentatte ganger vist hvor dårlig det står til med parkeringskulturen i bykjernen. Han kunne fortelle at det ble tatt inn ca. 100.000 i parkeringsbøter i 2016. Bøtene er på 500 kroner, altså ca. 200 bøter. Jeg spurte så ordføreren om han mente i overkant av en bot annen hver dag var tilstrekkelig for å rydde opp i kaoset så innrømmet han at kommunens parkeringsvakt kanskje burde vært litt mer aktiv, men han satte sin lit til at bøtene nå skal heves fra 500 til 900 kroner.
BYforeningen fikk også indirekte kritikk. Det ble nemlig påpekt at kommunen var så dum å gi bort seks gode parkeringsplasser bare for å erstatte disse med en meningsløs eplehage.
Ellers var den store saken om kommunen kunne tillate å åpne torget for parkering når det ikke skal være større arrangementer der. Det skal visst nok utredes nå. Etter forslag fra en i handelsstanden ble det en prøvevotering om å åpne opp torget for parkering. I følge Lister var det på møtet enstemmighet om dette. Det er ikke riktig. Jeg antok at Byforeningen ikke ønsker det - og det gjør heller ikke jeg, så jeg stemte ikke for.
Å sprenge ut en underjordisk parkeringshall ble også foreslått uten at dette vant nevneverdig gehør. Meningsløst å investere flere titalls millioner i et slikt prosjekt når det er 300 P-plasser på Nordkapp. Med den nye Eilert-trappa og gangbro til byen fra 2. etg. I Amfi er man oppe i sentrum på 1-2 minutter.
Dette var nok i hovedsak hva som ble tatt opp på møtet, men dette er nok en sak som kommer til å rulle lenge.

- Reidar