Byforeningen i avisen om planlagte leilighetskomplekser på Solhaugtoppen og Varbak

Farsund Byforening er kritiske til leilighetskompleksene som er planlagt bygd på Solhaugtoppen og Varbak. Vi mener at boligblokker bryter med eksisterende byggeskikk på en svært uheldig måte. Vi mener også at det bør bygges for folk i alle aldre og livssituasjoner, noe den ensidige satsningen på blokkleiligheter ikke legger opp til. 

Lister271014.JPG

Saken kan leses på Listers nettsider for de som har abonnement. For dere som ikke har det, følger teksten her:  

FARSUND BYFORENING OG VENSTRE VIL HA DEBATT OM SENTRUMSUTBYGGING

De mener bybildet er allemannseie

(av Mona Wikøren, pulbisert i Lister 27.10.2014)

– Det er flott at politikerne vil si ja til mer, men burde man ikke hente inn ekspertise på hva som passer inn og hva det er behov for?

Spørsmålet stilles av Gunhild Pedersen, leder i Farsund Byforening.

Foreningen og Beate Marie Johnsen i Farsund Venstre er enig om en ting – de mener det er på høy tid at folk sier hva de mener om de planlagte utbyggingene i sentrum, som politikerne er i ferd med å si ja til.

Det planlegges leilighetskomplekser blant annet på Solhougen og Varbak.

Venstre og Farsund byforening peker spesielt på to aspekt ved dette. Det ene gjelder ensidig satsing på leiligheter, mens det andre gjelder det rent estetiske.

Ingen plan

9. oktober var Helge Sten Thorbjørnsen representert i teknisk utvalg fra Venstre som vararepresentant. Reguleringsplanen for Solhougen var oppe til andre gangs behandling. Det ble vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn, mot Venstres ene stemme.

– Vi har lenge etterlyst en helhetlig plan for sentrum, men er bare blitt avfeid. Det som skjer nå, er at hele byen lider. Det ligger ingen overordnede føringer for hvordan vi vil ha det, sier Johnsen.

Unge mennesker

Farsund Byforening mener det med leiligheter kun legges til rette for etablerte og eldre.

– I kommunedelplanen heter det at man skal jobbe særskilt med Farsunds utfordringer i forhold til synkende folketall, lite tilflytning og nødvendigheten av gode bomiljø, sier Gunhild Pedersen.

– Vi vet om mange som ønsker å flytte til Farsund. De ønsker å bo i sentrum, ha hus og hage. Hvis man skal få unge mennesker til å etablere seg i Farsund, må man tilby et variert boligmarked også i sentrum, sier Ingvild Koksvik i Farsund Byforening.

Johnsen nikker og sier seg enig med Koksvik.

– Dette er en viktig sak. Vi må ha et bomiljø for barn og ungdom også i sentrum, poengterer Johnsen.

Særpreg

Venstrepolitikeren mener det er dramatisk det som er i ferd med å bli vedtatt.

– Hvis ikke noen reagerer, så kan det være for sent, sier hun.

– Bybildet tilhører alle i kommunen, poengterer Gunhild Pedersen.

– Farsund har et unikt særpreg, og er en vakker og spesiell by. Det er en av grunnene til at folk gjerne vil bo her. De planlagte boligblokkene bryter fullstendig med byens byggeskikk. Blir de først bygget, så er det irreversibelt, sier Koksvik, og legger til:

– Det finnes nok av eksempler på kommuner som har sagt ja til ulike prosjekt, hvor man i ettertiden har angret på forhastede beslutninger.

I denne sammenheng viser Koksvik til en serie NRK har hatt – «Brenner – historier fra vårt land».

Folkemøte

Johnsen mener at det bør innføres som prinsipp at det holdes folkemøter i kommunen når det kommer opp saker som har så store konsekvenser som i dette tilfellet.

– Politikerne bør kalle inn til folkemøte og lodde stemningen. Vi bør steve etter å ha så stor åpenhet som mulig for dem det gjelder, avrunder Johnsen.