Konferanse om de historiske Sørlandsbyene - Trebiennalen 2014

Utvikling og bevaring av de historiske sørlandsbyer: 17. september deltar Farsund Byforening på Trebiennalen 2014 i Mandal. Temaet for konferansen er "Hvordan styrke særpreget og bidre til utvikling og aktivitet i de historiske sørlandsbyene". Konferansen arrangeres av Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, og målgruppen er politikere, kommuneplanleggere, utbyggere, fagpersoner og alle andre interesserte. Mer om konferansen kan leses i programmet.