Godt nytt år!

Farsund Byforening har hatt juleferie, men er nå klare for et nytt år med arbeid for byen vår. 2015 blir det første hele året for det nåværende styre - og vi gleder oss! Siden sist har vi hatt møte med flere politikere om utbyggingen i byen, og vi håper å fortsette den gode dialogen inn i det nye året. Vi har også vært i møte med kommunen for en orientering om reguleringen av sykehustomta på Varbak. 

For 2015 har vi flere spennende ting på programmet. Stikkord er forskjønning av byen! Følg med...  Men snart er det også årsmøte og utdeling av Bygningsvernsprisen. Tid og sted kommer snart.