Byparken i endring

Noen har kanskje lagt merke til at det skjer ting i byparken for tiden, med gravearbeider og felling av trær. Farsund Byforening har fått noen henvendelser med spørsmål om hvorfor noen av trærne felles. Hilde Synnes Drønen i kommunen forklarer:

Byparken er en verdifull grønn lomme i Farsund sentrum som kommunen ønsker å videreutvikle til glede for innbyggere og besøkende. Ønsket er en lett tilgjengelig og attraktiv park for alle aldersgrupper, utviklet med respekt for det opprinnelige.

Teknisk drift har i et første utviklingstrinn engasjert Landskapsentreprenørene til følgende arbeid i byparken:

·         Oppgradering av gangveier, inklusive ny universell atkomst fra Kirkegaten.

·         Oppgradering av trapper samt mur mellom kirketorg (K2) og mellomnivå

·         Vannledning ut til fonteneområde for framtidig oppgradering av fontene

·         Oppgradering av vegetasjon

Trærne i byparken er viktige, både for parken og som monumenter i bybildet. De to store blodbøkene står som viktige elementer i parken. Etter råd fra fagpersoner, har vi med tungt hjerte besluttet å fjerne både spisslønn og hengeask. Spisslønnen var svært morken i øvre del. Hengeasken var sterk angrepet av askesyke. En egen forskrift er utarbeidet for bekjempelse av denne sykdommen.

Ønsket er en grønn park med vegetasjon som kan gi mer intimitet enn i dag og gode oppholdsrom. Nye trær og busker vil etter hvert bli plantet for å erstatte det gamle som måtte fjernes. Syrinhekken er beskåret for at den skal komme kraftigere og fyldigere opp de neste årene.

Kraftigere fontene og oppgradering av benker ses på som et naturlig neste trinn når bevilgninger tillater dette.