Årsmøte 29. februar

Årsmøtet i Farsund Byforening blir avholdt mandag 29. februar kl 19:00 på Backes Bu. Saker til årsmøtet, samt forslag til kandidater til bygningsvernsprisen, kan sendes farsundbyforening@gmail.com innen 1. februar.