Årsmøtet for 2015

Referat fra årsmøtet som ble holdt 29. februar ligger nå ute på nettsidene under fanen "Om byforeningen" - "referater". Her finner du også regnskap for fjoråret, samt budsjett for 2016.