Byforeningen om utbyggingen på Farøy

Farsund Byforening uttaler seg om den planlagte utbyggingen på Farøy i dagens utgave av Lister: Byforeningen er positive til utvikling av Farøy, men mener at utbyggingen må være i tråd med byggeskikken i byen, som i stor grad preges av eldre trehusbebyggelse. Vi mener også at den ikke må skjule den flotte villarekken bak. Videre bør det også være innslag av næring på Farøy. Marin Elektro og det gamle fiskemottaket er i dag de eneste sporene igjen av Farsunds lange sjøfartshistorie i sentrum. Farøy er også solsiden av byen. Her er det store muligheter! En blanding av boliger og næring, med flere allmenninger og frigjorte arealer som kan skape muligheter senere, er vårt ønske for Farøy.

Har du tilgang til avisen, kan artikkelen leses her: http://www.lister24.no/nyheter/-Hva-er-god-byutvikling-47678b.html

Faksimile fra Lister 21.06.2017

Faksimile fra Lister 21.06.2017