FOLKEMØTE TORSDAG 5. APRIL - OPPROP

Farsund Byforening, Allgrønn. Intbau og Farøy Vel inviterer til folkemøte om en helhetlig byplan for Farsund, torsdag 5. april kl 18.00 i aulaen på Eilert Sundt. Vi har invitert Erling Okkenhaug, ivrig debattant innenfor stedsutvikling, som mange kjenner fra programmet "Sørlandsrefseren". Det er i den forbindelse opprettet en egen nettside med masse informasjon om Farsund og stedsutvikling: www.farsundplan.no 

Farsund Byforening har også opprettet et opprop for en helhetlig byplan: Skriv under: https://www.opprop.net/det_bor_utarbeides_en_helhetlig_og_gjennomtenkt_byplan_for_farsund_sentrum#form

folkemote-plakat.JPG