Arrangement // Dialog om utbyggingen i Farsund by: Hvor står vi - hvor går vi?

Tirsdag 18. november inviterer Farsund Byforening til en inspirerende kveld i Parken kaffebar, med byutvikling i Farsund som tema. Det er planlagt mange nye leilighetskomplekser flere steder i byen vår. Er den store satsningen på blokkbebyggelse noe byen er tjent med, eller bør det satses på flere typer boliger når nye områder skal bygges ut? Hvordan ønsker vi at byen skal se ut, og hvem skal det bygges for? 

Lisbeth Iversen forteller om sitt tidligere arbeid med byutvikling og vil dele noen tanker om muligheter for Farsund. Deretter åpnes det for samtale rundt utvikling av byen vår, der vi ønsker innbyggere, politikere, kommunen, byforeningens medlemmer og andre interesserte velkommen til å delta!

Lisbeth Iversen var byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen fra 2003 til 2011. Hun hadde blant annet det politiske ansvaret for tresatsningen i Bergen, etableringen av "Bergen International Woodfestival" og gjennomføring av bybanen. Hun er nå leder for samarbeids- og innovasjonsprosjektet "Med hjertet for Arendal".

Lisbeth Iversen. Foto: Rune Sævig/BT

Lisbeth Iversen. Foto: Rune Sævig/BT

Tirsdag 18. november kl 19:00, i Parken Kaffebar. 

Arrangementet på facebook: https://www.facebook.com/events/355108271333484/