Byvandring og styremøte

Kveldens styremøte ble innledet med en vandring i byen vår, ledet an av lokalhistoriker Terje Skjoldal. Han hadde mye spennende å fortelle om både de ulike delene av byen og om utvalgte bygninger. Underveis dukket det også opp flere idéer til kommende temakvelder og prosjekter som byforeningen kan sette i gang fremover. 

Andrea, Jan Gunnar, Gunhild, Henriette og Ingvild (fotograf) fra Farsund Byforening lyttende til lokalhistoriker Terje Skjoldal. Hunden Hermann var også med på turen.

Andrea, Jan Gunnar, Gunhild, Henriette og Ingvild (fotograf) fra Farsund Byforening lyttende til lokalhistoriker Terje Skjoldal. Hunden Hermann var også med på turen.

Vestersida

Vestersida

På sakslista denne kvelden stod bl.a den kommende medlemskvelden vi planlegger senere i høst, planting av blomsterløk i byen, samt et nytt prosjekt som byforeningen ønsker å gjennomføre neste år.