- Ønsker variert sentrum: Sak i Lister24.no om byforeningens syn på utbygging i Farsund

BOATTRAKTIVITET og BYUTVIKLING: Farsund Byforening ønsker variasjon i boligtyper når det skal bygges nytt i Farsund, og vi ønsker at det skal bygges for flere segment av befolkningen. Det er planlagt et stort antall blokkleiligheter i og rundt byen. Vi mener det bør tilrettelegges for flere typer boliger, som tomannsboliger, rekkehus eller mindre eneboliger, feks når Sykehustomta på Varbak skal bygges ut. Vi ønsker oss en levende by med folk i alle aldre og livssituasjoner, og ønsker en byutvikling som gjør Farsund til en enda mer attraktiv by å bosette seg i.

I dag er vi intervjuet av avisen Lister om dette. Saken ligger ute på nett (krever abonnement) og var på trykk i papiravisen 25. september.  Artikkelen kan også leses som pdf.
Hva mener du? Del gjerne dine tanker på vår facebookside!