Farsund Byforening på konferanse om de historiske Sørlandsbyene

17. september deltok Farsund Byforening på Trebiennalen 2014, som fant sted i Mandal. Temaet var utvikling og bevaring av de historiske Sørlandsbyene. Gunhild, Andrea og Jan Gunnar kom hjem igjen inspirerte og med mange tanker om hva byforeningen kan jobbe for når det gjelder dette. Kanskje blir noe av dette også tema for høstens medlemsmøte?

På konferansen snakket Riksantikvaren bl.a om:                                                                                                                                                                                              

 • Hvordan utnytte og utvikle særpreget som de historiske sørlandsbyene har?
 • Er særpreget/de gamle bygningene et hinder for utvikling?
 • Vi bør verne kulturminner fordi de kan være et redskap.
 • Styrt byutvikling handler ikke bare om bevaring, men også om å ta vare på en ressurs. Man skal ikke undervurdere verdien av bevaring sett i forhold til besøksattraktivetet og boattraktivitet!
 • Autentisk og ekte, er kvaliteter mange søker etter.
 • Bevare en arv... som vi kan leve moderne i.
 •  Satsing på egenart - en forutsetning for reiseliv og turisme?
 •  Hva vil vi for nåtid og fremtid i forhold til kulturminner, historie og særpreg for VÅR by?
 • Hvordan balansere vern og utvikling?
 • Planmessige grep.. hvordan binde bydelene sammen, eks; broa over til Buen i Mandal
 • Boliger for barnefamilier (Farsund; hvem skal det bygge for feks på Varbak?)
 • Tidlig og flerfaglig samarbeid avgjørende for arkitektonisk kvalitet.
 • Noe kan vi ikke styre, eks; branner og annet som ødelegger for bevaring, men vi kan STYRE DET NYE SOM BYGGES!  Hent inn ekspertise, tenk ut av "kan ikke vil ikke" boksen. Istedet for å lete etter begrunnelser for hvorfor vi IKKE KAN skal vi heller lete etter begrunnelser for hvorfor VI KAN.

Lisbeth Iversen, tidligere byråd for byutvikling klima og miljø i Bergen kommune, snakket om blant annet barnas byrom. I Byparken i Bergen hadde de plassert en STOR xylofon i tre som barna kunne spille på. Hun ivret også for kunstreriske konstruksjoner i det offentlige uterom som kan brukes, sittes i, klatre i... både av barn og voksne - få fram det lekne i også den voksne. Dette synes vi er spennende!