Nytt styre i Farsund Byforening

Nytt styre i Farsund Byforening ble valgt på byforeningens årsmøte 26. februar 2014: 

Gunnhild Pedersen - leder

Andrea B. Pettersen - styremedlem
Jan Gunnar Skjeldsøy - styremedlem
Reidar Rotevatn - styremedlem
Ingvild Koksvik - styremedlem

Cato Kjørrefjord - vara
Henriette M. Skjæveland - vara