Byforeningen ønsker mangfold på sykehustomta

Farsund Byforening har sendt et høringsinnspill til Farsund kommune i forbindelse med områdereguleringen for Farsund sykehus ved Varbak. Byforeningen ønsker et mangfold av boliger på tomta - ikke bare blokkleiligheter. Videre etterlyser vi en konsekvensutredning i forhold til planlagte ankomstveier; Gabriel Lunds gate og Varbakgaten. Les om saken i Farsunds avis fra 9. april 2014 (krever innlogging).