Bygningsvernsprisen 2014

Bygningsvernsprisen for 2014 ble utdelt på Farsund Byforenings årsmøte 25. februar 2015. Prisen ble denne gangen tildelt to bygg som er svært gode eksempler på den funksjonalistiske retningen i Farsund, men også nasjonalt: Skougaards gate 10 og Lyngdalsveien 7. Gjennom oppussing, restaurering og vedlikehold har eierne tatt vare på originale detaljer og husets identitet på en svært god måte. 

Les mer om byforeningens begrunnelse for tildelingen under fanen Bygningsvernsprisen.

Fra avisen Lister 28.02.2015

Fra avisen Lister 28.02.2015

Mottagerne av bygningsvernsprisen på byforeningens årsmøte.  Fra venstre: Erik og Berit Bogaard for Skougaards gate 10 og Bjørn og Siri Ore Elle for Lyngdalsveien 7.

Mottagerne av bygningsvernsprisen på byforeningens årsmøte.  Fra venstre: Erik og Berit Bogaard for Skougaards gate 10 og Bjørn og Siri Ore Elle for Lyngdalsveien 7.