Nytt styre i Farsund Byforening

Farsund Byforening har fått to nye styremedlemmer.

Tore Torson Galdal og Helen Talleraas erstatter Henriette Skjæveland og Cato Kjørrefjord som varamedlemmer i styret. Vi takker Henriette og Cato for innsatsen, og ønsker velkommen til Tore og Helen! 

Styret består nå av:

Gunhild Pedersen - leder
Reidar Rotevatn - styremedlem
Andrea B. Pettersen - styremedlem
Jan Gunnar Skjeldsøy - styremedlem
Ingvild Koksvik - styremedlem og nettsideansvarlig
Helen Talleraas - varastyremedlem og kasserer
Tore Torson Galdal - varastyremedlem