"Parkeringsmøtet" på Husan

Her kommer et kort resymé av det viktigste som kom fram under "parkeringsmøtet" på Husan:
Lister skrev i referatet at et tredvetalls mennesker var til stede. Det var nok i overkant. Muligens var det et åpent møte, men det var i all hovedsak representanter for handelsnæringen i sentrum som fylte plassene. Møtet bar da også preg av det, og det var kundenes parkeringsproblemer som kom til å dominere møtet. Dessuten ble vanskelig bostedsparkering for de fastboende i sentrum tatt opp. Det er tydelig at butikkeierne i gamle sentrum føler konkurransen fra AmfI med gode parkeringsfasiliteter.
De aller fleste parkeringsplassene i bykjernen er skiltet med tidsbegrensning, men dette blir i liten grad respektert. Jeg spurte ordføreren om hvor mangebøter det var skrevet ut siste året. Lokalavisen har jo gjentatte ganger vist hvor dårlig det står til med parkeringskulturen i bykjernen. Han kunne fortelle at det ble tatt inn ca. 100.000 i parkeringsbøter i 2016. Bøtene er på 500 kroner, altså ca. 200 bøter. Jeg spurte så ordføreren om han mente i overkant av en bot annen hver dag var tilstrekkelig for å rydde opp i kaoset så innrømmet han at kommunens parkeringsvakt kanskje burde vært litt mer aktiv, men han satte sin lit til at bøtene nå skal heves fra 500 til 900 kroner.
BYforeningen fikk også indirekte kritikk. Det ble nemlig påpekt at kommunen var så dum å gi bort seks gode parkeringsplasser bare for å erstatte disse med en meningsløs eplehage.
Ellers var den store saken om kommunen kunne tillate å åpne torget for parkering når det ikke skal være større arrangementer der. Det skal visst nok utredes nå. Etter forslag fra en i handelsstanden ble det en prøvevotering om å åpne opp torget for parkering. I følge Lister var det på møtet enstemmighet om dette. Det er ikke riktig. Jeg antok at Byforeningen ikke ønsker det - og det gjør heller ikke jeg, så jeg stemte ikke for.
Å sprenge ut en underjordisk parkeringshall ble også foreslått uten at dette vant nevneverdig gehør. Meningsløst å investere flere titalls millioner i et slikt prosjekt når det er 300 P-plasser på Nordkapp. Med den nye Eilert-trappa og gangbro til byen fra 2. etg. I Amfi er man oppe i sentrum på 1-2 minutter.
Dette var nok i hovedsak hva som ble tatt opp på møtet, men dette er nok en sak som kommer til å rulle lenge.

- Reidar