ÅRSMØTE

Farsund Byforening ønsker medlemmene velkommen til årsmøte 27. februar. Info om sted kommer. Saker til årsmøtet må være byforeningen i hende senest 2 uker i forkant, og kan sendes til farsundbyforening@gmail.com